Bạn sẽ phản ứng như thế nào khi được bất ngờ khen rất xinh?

|

Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu bất ngờ được một người xa lạ nói rằng mình là một người xinh đẹp?