Bạn sẽ làm gì với trường hợp "tiến thoái lưỡng nan" này?

|

Nếu một ngày nọ đang đi giữa đường, bỗng dưng tất cả mọi người đều ngất xỉu hàng loạt, bạn nghĩ mình sẽ phản ứng ra sao?