;

Bạn sẽ làm gì khi chứng kiến một cảnh bắt cóc trên đường?

|

Khi đang đi trên đường và chứng kiến một cảnh bắt cóc trẻ em, người mẹ cầu cứu sự giúp đỡ từ bạn, bạn sẽ làm gì?

Hãy cùng xem những người xung quanh họ sẽ cư xử như thế nào khi bắt gặp chuyện này nhé!

Theo nguồn: videosub

Bạn sẽ làm gì khi chứng kiến một cảnh bắt cóc trên đường?

Bạn sẽ làm gì khi chứng kiến một cảnh bắt cóc trên đường?

Bạn sẽ làm gì khi chứng kiến một cảnh bắt cóc trên đường?

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng