Bạn sẽ làm gì khi bị người cùng giới ve vãn nơi công cộng?

|

Với tình huống này, nếu là bạn, bạn sẽ xử lí như thế nào? Cùng xem nhé!