Bạn sẽ không bao giờ muốn chứng kiến cảnh cháy nổ như thế này

|

Bạn có biết khi một nhà máy lọc dầu hoặc nhà máy hóa chất bị cháy thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Nó sẽ là một thảm họa mà chắc chắn bạn sẽ không bao giờ muốn trực tiếp chứng kiến đâu.  Những vụ cháy nổ tại các nhà máy công nghiệp luôn để lại những hậu quả khủng khiếp về người và tài sản, hơn thế nữa lượng khí độc và khói bốc ra từ những vụ cháy còn gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe người dân.

Nguồn: Shanghailist, Compilation Nation

Bạn sẽ không bao giờ muốn chứng kiến cảnh cháy nổ như thế này

Bạn sẽ không bao giờ muốn chứng kiến cảnh cháy nổ như thế này

Bạn sẽ không bao giờ muốn chứng kiến cảnh cháy nổ như thế này