Mlog 07/07/2013

Bụi Đời Chợ Lớn: Người tung bản nháp phim là ai?

Công ty Thiên Ngân đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tìm ra được người tình nghi là thủ phạm phát tán phim lên mạng.

X Ðóng