Bạn định nghĩa thế nào về sự hoàn hảo?

|

Đoạn clip sau sẽ khiến bạn định nghĩa lại sự hoàn hảo trong mỗi người. Mỗi cá nhân đều là những sự khác biệt trong cuộc sống, và vì không có sự hoàn hảo, nên hãy  cảm thông hơn cho mọi hoàn cảnh trong cuộc sống.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube