Bạn đánh giá mình thành công bao nhiêu điểm?

|

Con người luôn hà khắc với bản thân và tự đánh giá thấp mình. Trong mắt của những người thân yêu, họ tuyệt vời và đáng tự hào hơn thế.