Bạn có tin được chú rồng này hoàn toàn được làm bằng giấy?

|

Được thực hiện thủ công hoàn toàn, chú rồng được tái hiện vô cùng sống động và đầy sức sống đến kinh ngạc.