Bạn có tin đây Mai Ngô cá tính, lộng lẫy trên truyền hình?

|

Khi nhìn những hình ảnh giản dị khi đi từ thiện ngoài đời này, bạn có yêu hơn một Mai Ngô cá tính trên truyền hình không?

Nguồn video: Quỳnh Mai