Bạn có làm được 5 động tác "hại não" này không?

|

Bạn có thể xoay đầu theo một hướng và đồng thời xoay lưỡi theo một hướng khác hay không? Và còn đến 4 động tác "hại não" khác nữa đấy nhé!