Bạn có hiểu ý nghĩa thật sự đằng sau những lời bố mẹ nói?

|

Cách nói lời yêu thương của bố mẹ người Châu Á chúng ta thực sự rất khác với người phương Tây, vì sao lại như thế?

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube