Bạn có chắc mình đã biết nặn mụn đúng cách?

|

Thông thường thì mụn sẽ tự biến mất theo thời gian nhưng nếu bạn muốn nặn thì cũng phải thực hiện đúng cách đấy nhé.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube