Bạn có biết độ sâu nhất của đáy biển là bao nhiêu không?

|

Những kiến thức thú vị về khu vực chiếm 70% diện tích trái đất chúng ta thông qua từng mốc độ sâu.


Những người lặn biển giải trí chỉ có thể lặn tối đa 40 mét


Núi Everest cũng chưa là gì so với đáy biển


Đây là độ sâu của đáy vực Mariana