Bạn có biết con người "quan hệ" bao nhiêu lần trong đời không?

|

Một nghiên cứu của Anh chỉ ra trung bình trong cuộc đời một người ân ái 5.778 lần trước khi qua đời. Nếu bạn bắt đầu quan hệ vào năm 18 tuổi, 5.778 lần ân ái tương đương gần 2 lần mỗi tuần trong suốt 65 năm. Theo Huffington Post, kết quả này được đưa ra sau khi trang web Quidco khảo sát 2.000 tình nguyện viên ở Anh.