"Bắc Đẩu" Công Lý được thừa nhận giới tính

|

"Bắc Đẩu" Công Lý công khai tán tỉnh "Thiên Lôi" Bình Minh trong Táo Quân 2016.

Nguồn video: vtv.vn