Ảo thuật gia "bắn chỉ thiên" trên sân khấu khiến Trấn Thành Việt Hương mất hồn

|

Mạnh Long và Thiên Lộc khiến khán giả trong trường quay và cả Trấn Thành Việt Hương không thốt nên lời.

Theo nguồn: www.htv.com.vn

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube