Ảnh quá khứ hiếm có của hàng loạt người nổi tiếng trên thế giới

|

Trang Getty giới thiệu những thước ảnh cũ của nhiều nhân vật nổi tiếng toàn cầu khi còn trẻ như Michael Jackson, Elvis Presley, John Lennon...