Ảnh khác biệt "một trời một vực" của sao Việt trước và sau chỉnh sửa

|

Cùng một bộ đồ nhưng với góc máy, ánh sáng, cách chỉnh màu... khác nhau, sao Việt do đó mà cũng có diện mạo khác biệt.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube