;

Ảnh khác biệt "một trời một vực" của sao Việt trước và sau chỉnh sửa

| <

Cùng một bộ đồ nhưng với góc máy, ánh sáng, cách chỉnh màu... khác nhau, sao Việt do đó mà cũng có diện mạo khác biệt.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng