Angela Baby, Chung Hán Lương càng nhìn càng đẹp trong trailer mới

|

Trailer mới của Cô phương bất tự thưởng tiết lộ những hình ảnh đẹp tình tứ, xứng đôi như tiên đồng ngọc nữ của Chung Hán Lương, Angela Baby.