Ấn tượng với trò chơi cảm giác mạnh đầy sáng tạo

|

Những ai mê bộ môn cảm giác mạnh sẽ rất thích thú những mô hình bay trên không với lực đẩy của nước. Hãy xem sự sáng tạo đầy ấn tượng mà ai nhìn cũng muốn thử qua một lần.


Mô hình xe hơi.


Mô hình tàu bay.


Mô hình xe điện.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube