An Nguy: "Tôi không tin tình bạn trong sáng giữa trai và gái"

|

Với vlog lần này, An Nguy thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình trong tình yêu. Rằng cô nàng có những nguyên tắc quán triệt ngay từ đầu.

Nguồn video: An Nguy