Ăn đường - Sướng miệng, hại gan!

|

Nạp nhiều đường vào người một cách không cần thiết, rất dễ gây ra một số tình trạng đáng quan ngại cho cơ thể.