[Airport style] Suju-M trở về Hàn Quốc

| 13:39 - 17/04/2013

Chiều ngày 15/4, nhóm Suju-M đã trở về Hàn Quốc sau thời gian lưu lại Bắc Kinh để gặp gỡ người hâm mộ tại đây.

[Airport style] Suju-M trở về Hàn Quốc

Kyuhyun
Kyuhyun

[Airport style] Suju-M trở về Hàn Quốc

Ryeowook
Ryeowook cầm rất nhiều quà trên tay

Zhou Mi

Zhou Mi
Zhou Mi

Henry
Henry

[Airport style] Suju-M trở về Hàn Quốc