Ai bảo "ngu như bò", hãy nghĩ lại!

|

Ông bà ta thường nói "ngu như bò", nhưng sau khi xem xong đoạn video này, bạn sẽ không còn suy nghĩ đó nữa.