80 năm qua, thời trang kính của các chàng trai có thay đổi?

|

80 năm qua, kính mát cũng đã một sự phát triển không ngừng, đóng vai trò lớn là món phụ liệu thời trang không thể thiếu.

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube