8 Loài vật có thể không sống nổi qua 2016

|

Số lượng của chúng đã giảm thiểu xuống tới mức cực kì nghiêm trọng, có loài vật đã 20 năm nay không còn được tìm thấy trong hoang dã...