7 kiểu người thích dùng iPhone

| 08:00 - 26/12/2014

Bên cạnh các tín đồ Apple, có những người mua iPhone chỉ bởi đơn giản nó là sản phẩm thời thượng.