6 cách "chữa cháy" cho mĩ phẩm

|

Với những cách đơn giản và dễ làm để áp dụng cho những món mĩ phẩm bị hư thì con gái còn có thể "mix" chúng để tạo ra một sản phẩm mới.

Theo nguồn: Cosmopolitan.com