5 thói quen vào buổi sáng của người thành công, bạn biết chưa?

|

Để có một ngày làm việc đầy năng suất, người thành công thường duy trì 5 thói quen hữu ích vào mỗi sáng.

Nguồn video: Entrepreneur