4 phát minh y học đột phá có thể cứu sống hàng triệu người

|

Nhờ có 4 phát minh đột phá y học mà các ý bác sĩ đã có thể cứu sống hàng triệu người, đặc biệt là giữ được mạng sống cho những binh sĩ trên các chiến trường. (Lưu ý: Clip có hình ảnh máu chảy và chấn thương nghiêm trọng)

Theo nguồn: Tech Insider