4 cặp sao Việt không muốn nhìn mặt nhau sau khi chia tay

|

Với nhiều mâu thuẫn không thể dung hoà khiến các cặp đôi Ưng Hoàng Phúc - Thủy Tiên, Duy Phương - Lê Giang, Quách Ngọc Ngoan - Lê Phương...không muốn liên hệ với nhau hậu chia tay.