3 mốt trang điểm kiểu Hàn đẹp thì có đẹp nhưng khó áp dụng

|

Tạo bọng mắt to, đeo lens màu sáng, phấn mắt đỏ hồng là 3 kiểu trang điểm áp dụng với sao Hàn thì đẹp nhưng con gái Việt thì chưa chắc nhé.