2NE1 cùng các nghệ sĩ nước ngoài "cover" Taxi của Thu Minh?

|

Dân mạng đang "điên đảo" với clip chế 2NE1 cùng hàng loạt ngôi sao nước ngoài "cover" Taxi của Thu Minh khớp 100% tiếng Việt!

Nguồn: JUN