24 điều kì quặc nhưng vô cùng đúng về cuộc sống hiện đại này!

|

Hiện đại thì... hại điện ấy mà!

Mỗi thời lại một cái khác, một cái riêng, nhưng sao thời mọi thứ càng ngày càng hiện đại thế này lại có lắm điều để bàn về nó thế nhỉ? Những thay đổi này không hẳn là tốt hay là xấu, tích cực hay tiêu cực, chỉ biết là có rất nhiều sự thật đáng để nói đến về cuộc sống thời hiện đại này...

Người yêu cũ đúng là trinh thám mà...
Người yêu cũ đúng là trinh thám mà...

24 điều kì quặc nhưng vô cùng đúng về cuộc sống hiện đại này!

 Cách tốt nhất là không dùng smartphone nữa thôi.

Facebook mọi lúc mọi nơi.
Facebook mọi lúc mọi nơi.

24 điều kì quặc nhưng vô cùng đúng về cuộc sống hiện đại này!

Không thể chối cãi.
Không thể chối cãi.

24 điều kì quặc nhưng vô cùng đúng về cuộc sống hiện đại này!

24 điều kì quặc nhưng vô cùng đúng về cuộc sống hiện đại này!

24 điều kì quặc nhưng vô cùng đúng về cuộc sống hiện đại này!

Càng đơn giản lại càng là hàng "hịn".
Càng đơn giản lại càng là hàng "hịn".

Bật - tắt, bật - tắt...
Bật - tắt, bật - tắt...

Facebook còn hơn cả co-ca-in.
Facebook còn hơn cả co-ca-in.

24 điều kì quặc nhưng vô cùng đúng về cuộc sống hiện đại này!

24 điều kì quặc nhưng vô cùng đúng về cuộc sống hiện đại này!

1 ngàn sự lựa chọn.
1 ngàn sự lựa chọn.

24 điều kì quặc nhưng vô cùng đúng về cuộc sống hiện đại này!

24 điều kì quặc nhưng vô cùng đúng về cuộc sống hiện đại này!

24 điều kì quặc nhưng vô cùng đúng về cuộc sống hiện đại này!

24 điều kì quặc nhưng vô cùng đúng về cuộc sống hiện đại này!

24 điều kì quặc nhưng vô cùng đúng về cuộc sống hiện đại này!

Người đẹp không quan trọng. Hình đẹp mới quan trọng!
Người đẹp không quan trọng. Hình đẹp mới quan trọng!

24 điều kì quặc nhưng vô cùng đúng về cuộc sống hiện đại này!

Không còn kịp nữa rồi...
Không còn kịp nữa rồi...

24 điều kì quặc nhưng vô cùng đúng về cuộc sống hiện đại này!

24 điều kì quặc nhưng vô cùng đúng về cuộc sống hiện đại này!

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...