200 cảnh sát diễn quân nhạc khuấy động đường phố Sài Gòn

|

Đoàn quân nhạc hơn 200 cảnh sát đến từ bốn nước biểu diễn trên đường phố Sài Gòn trong tiếng vỗ tay tán thưởng của hàng nghìn người dân và du khách.