20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn "há hốc miệng"

|

Cười nhiều sẽ giúp đốt cháy calories hơn là nhăn mặt, diêm có trước bật lửa... là những điều ai cũng tin "sái cả cổ" nhưng lại "sai bét".

Thử nói xem, đã bao lần bạn nghe thấy ai đó, hoặc chính mình nói ra một điều và luôn đinh ninh đó là sự thật hiển nhiên? Ví dụ như cười sẽ giúp bạn đốt cháy nhiều calories hơn hay mắt thì làm sao có thể to hơn não được chứ!

Tuy nhiên, có rất nhiều thông tin mà bạn luôn cho là sự thật hiển nhiên lại hoàn toàn sai sự thật.

Cùng điểm lại 20 sự thật phổ biến mà ai ai trong chúng ta cũng "tin sái cổ" là đúng nhưng lại "sai toét" qua tổng hợp của trang Bright Side.

20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn há hốc miệng

20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn há hốc miệng

20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn há hốc miệng

20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn há hốc miệng

20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn há hốc miệng

20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn há hốc miệng

20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn há hốc miệng

20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn há hốc miệng

20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn há hốc miệng

20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn há hốc miệng

20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn há hốc miệng

20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn há hốc miệng

20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn há hốc miệng

20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn há hốc miệng

20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn há hốc miệng

20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn há hốc miệng

20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn há hốc miệng

20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn há hốc miệng

20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn há hốc miệng

20 sự thật ngỡ là vô lí nhưng lại hoàn toàn đúng khiến bạn há hốc miệng

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...