2 bước đơn giản giúp phơi quần áo không rơi khỏi móc

|

Chỉ với 2 bước đơn giản cùng cây súng bắn keo, bạn sẽ định vị được quần áo trên móc treo cực kì dễ dàng và đơn giản.