15 điều chắc chắn những ai sắp thi Đại học sẽ hiểu

|

Thậm chí những người còn lâu mới thi hoặc đã thi cũng cảm nhận rất rõ ràng!

Thi Đại học là một trong những mốc quan trọng nhất cuộc đời, hay nói đúng hơn, là giai đoạn mệt nhọc và stress tưởng chết đi được!

Sắp đến thời khắc sinh tử ai cũng lo sốt vó!
Sắp đến thời khắc sinh tử ai cũng lo sốt vó!

Nhìn bọn bạn chăm chỉ đâm ra mình cũng lo theo.
Nhìn bọn bạn chăm chỉ đâm ra mình cũng lo theo.

Rồi một loạt tin dữ ập đến!
Rồi một loạt tin dữ ập đến!

Thầy cô lại tiếp tục mang đến tin vui...
Thầy cô lại tiếp tục mang đến tin vui...

Nhưng mỗi lần mở sách ra thì toàn đọc hết cả quyển!
Nhưng mỗi lần mở sách ra thì toàn đọc hết cả quyển!

Muốn ngủ cũng không yên...
Muốn ngủ cũng không yên...

Ngay cả báo thức thế này cũng không giúp được bạn.
Ngay cả báo thức thế này cũng không giúp được bạn.

Ngày nào cũng vật vờ như ngày nào!
Ngày nào cũng vật vờ như ngày nào!

Phải tranh thủ từng giây từng phút nghỉ ngơi vàng ngọc.
Phải tranh thủ từng giây từng phút nghỉ ngơi vàng ngọc.

Để rồi khi mở sách ra lại chả hiểu mình đang đọc cái gì!
Để rồi khi mở sách ra lại chả hiểu mình đang đọc cái gì!

Nhưng nào có thời gian nghĩ, bạn lại cắm đầu vào chạy đua với thời gian.
Nhưng nào có thời gian nghĩ, bạn lại cắm đầu vào chạy đua với thời gian.

Về nhà vẫn phải tỏ ra khỏe re để mẹ đỡ lo...
Về nhà vẫn phải tỏ ra khỏe re để mẹ đỡ lo...

Trong khi thực ra chỉ muốn thế này...
Trong khi thực ra chỉ muốn thế này...

Bạn thậm chí chỉ muốn từ bỏ! Nhưng không được!
Bạn thậm chí chỉ muốn từ bỏ! Nhưng không được!

Bởi có chết, nhất định cũng phải thấy thành quả của mình được đền đáp!
Bởi có chết, nhất định cũng phải thấy thành quả của mình được đền đáp!

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...