13 trường hợp biến bạn từ người tốt thành kẻ "nguy hiểm"

| 11:30 - 09/01/2017

Không phải cứ muốn giúp người khác thì kết quả sẽ tốt như mong muốn đâu mấy bồ ạ...

Mặc dù có lòng tốt giúp đỡ người khác, nhưng hãy cẩn thận kẻo bạn lại bị chê là kẻ nguy hiểm phá hoại, đã không giúp được gì lại còn khiến tình hình tệ hơn đó.

1. Tôi cũng cố hết sức rồi mà, chỉ tại đường trơn quá nên...

13 trường hợp biến bạn từ người tốt thành kẻ nguy hiểm

2. Thuyết âm mưu nào đó đã kéo cậu chủ đi, mình phải ngăn âm mưu này lại!

13 trường hợp biến bạn từ người tốt thành kẻ nguy hiểm

3. Đồng đội của nhau cả sao nỡ lợi dụng tình thế để trả thù cả nhân thế hử?

13 trường hợp biến bạn từ người tốt thành kẻ nguy hiểm

4. Riêng trường hợp này thì trả thù đúng mèo đúng tội rồi, không có gì là đáng chê trách hết. 10 điểm!

13 trường hợp biến bạn từ người tốt thành kẻ nguy hiểm

5. Tóm lại là đừng có giục người ta, không là trời đất sụp đổ ngay trước mắt đấy.

13 trường hợp biến bạn từ người tốt thành kẻ nguy hiểm

6. Cuộc đời là một vòng tròn lẩn quẩn... và đầy bi kịch

13 trường hợp biến bạn từ người tốt thành kẻ nguy hiểm

7. Nào nào giữa thanh thiên bạch nhật mà ông gọi tôi dậy bằng cái kiểu này đấy hả... lại hỏng cái chỗ không cần hỏng bây giờ...

13 trường hợp biến bạn từ người tốt thành kẻ nguy hiểm

8. Không hiểu siêu anh hùng cái kiểu gì, cứu người thành hại người...

  

9. Hay thật, kiểu này thì không biết giải thích như nào... nhìn kiểu gì cũng giống đá nhau một cái...

13 trường hợp biến bạn từ người tốt thành kẻ nguy hiểm

10. Này này ông giúp người hay ông giết người đấy hả?!!???

13 trường hợp biến bạn từ người tốt thành kẻ nguy hiểm

11. Đúng là ăn hại...

13 trường hợp biến bạn từ người tốt thành kẻ nguy hiểm

12. Sau pha này có lẽ số người bị chấn thương sẽ tăng lên 2...

13 trường hợp biến bạn từ người tốt thành kẻ nguy hiểm

13. Ông trên kia thì dùng chân gọi bạn dậy, ông này thì dùng mông an ủi bạn.

13 trường hợp biến bạn từ người tốt thành kẻ nguy hiểm

Tổng hợp