13 cây cầu đẹp như cổ tích trên khắp thế giới, bạn biết chưa?

|

Những cây cầu với thiết kế tuyệt đẹp - trong đó có Chùa Cầu ở Hội An - trở thành biểu tượng của các thành phố, được ví như đi ra từ truyện cổ tích.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube