1001 bí kíp quay cóp không thể tưởng tượng của học sinh

|

Từ móng tay, đùi, áo, đến những vùng kín nhất hay cả thuật thôi miên cũng được các học sinh áp dụng. Tuy nhiên, khi gặp thầy giáo cao tay thì tất cả cũng đều chào thua.