100 năm trước, nam giới mặc gì khi đi biển?

|

100 năm qua, các mày râu đã mặc những gì để đi biển nhỉ? 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube