100 năm qua, phụ nữ Trung Quốc làm đẹp như thế nào?

|

Hãy tìm hiểu xem 100 năm qua, phụ nữ Trung Hoa đã thay đổi cách làm đẹp của mình như thế nào nhé.