100 năm qua, bữa tối của chúng ta đã thay đổi thế nào?

|

Ở mỗi quốc gia, mỗi giai đoạn, bữa tối mang những nét đặc trưng riêng biệt và nhiều điều thú vị.

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube