10 tập tính giao phối kỳ lạ của các loài động vật khiến bạn không thể tin được

|

Giao phối là hoạt động không thể thiếu của các loài động vật trên địa cầu. Nhưng mỗi loài lại có một tập tính trong “cách thức” phối giống đôi khi rất kỳ lạ và “không giống ai”. Bên cạnh đó, còn có một số loài sinh vật có khả năng thay đổi giới tính tùy theo hoàn cảnh trong khi loài khác thì nhiều cơ quan sinh sản.... Sau đây là 10 tập tính kỳ lạ nhất của các động vật