10 phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2015

|

Danh sách những phụ nữ đẹp nhất năm 2015 được xếp hạng dựa trên sự nóng bỏng, nổi tiếng, sức thu hút và thành công của từng người đẹp.

Nguồn theo: Top X VietNam